Toiminta

Ubuntu Suomen yhteisön toiminta tähtää Ubuntun kehittämisen ja levittämisen eri osa-alueisiin sekä vapaiden ohjelmistojen käyttöönottomahdollisuuksien edistämiseen eri puolilla Suomea. Voit levittää Ubuntua esimerkiksi tilaamalla ilmaisia Ubuntu-DVD-levyjä ja tarjoamalla niitä kirjastoihin, työpaikallesi tai tuttavillesi. Edubuntu joko työasema-asennuksina tai erityisesti säästöjä tuovina luokkahuoneasennuksina sopii monen tasoisille oppilaitoksille.

Liiketoiminta

Kehitä yrityksesi toimintaa Ubuntun ympärille tarjoamalla esim. tuki- tai laitteistopalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Lisätietoa kaupallisten palveluiden sivulla.

Ubuntu Suomen toiminnan muodot

Lyhyt päivitys: 2020-luvulla toiminta on arkisempaa, yksilötasolla tapahtuvaa. Esim suomentaminen jatkuu edelleen säännöllisesti aktiivien toimesta, keskustelua on eri paikoissa, mutta isompaa toiminnan järjestämistä ei ole enää tapahtunut Ubuntun vakiinnuttua Suomessakin sadoille tuhansille käyttäjille ja kun mittarissa on jo 20 vuotta.

Alempana sivulla kuvausta aiemmista työkaluista, nykyään toki some on hajaantunut muun muassa Fediverseen, foorumeista on siirrytty hajautuneemmin Discordin, Discoursen, Telegramin kaltaisiin työkaluihin. Ubuntu Suomi ei “virallisesti” ole mukana missään tuoreessa paikassa, mutta vanhat keskustelualueet ovat edelleen käytettävissä ja Ubuntu-käyttäjiä on käytännössä kaikkialla.

Suomessa toimii myös aktiivinen COSS ry -järjestö jonka kannatusjäseneksi voi liittyä ja osallistua toimintaan. Katso myös avoinkoodi.fi-sivusto.

Ubuntu Suomella on jokaisen avoimen yhteisön tapaan aktiivisempaa ydinporukkaa, joka aktivoi ja koordinoi muita sekä sekä auttaa uusia jäseniä mukaan toimintaan. Oma aktiivisuus ja tehtäväkenttien hahmotus määrittää, kuinka nopeasti kukakin siirtyy enemmän koordinoimaan ja auttamaan taas uusia mukaan. Koko yhteisön väki koostuu kaikista vapaaehtoisista, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla osallisena Ubuntu Suomen tavoitteiden edistämisessä. Toivottavaa on jonkinasteinen aktiivisuus mm. kokouksiin osallistumisissa, sekä vastuualueiden ottaminen itselle.

Koordinointi ei tarkoita pelkästään omaa tekemistä, vaan myös suurelta osin muiden aktivoimista mukaan tekemään. Tärkeää on myös uuden ihmisen vastaanotto ja huolehtiminen siitä, että hän pääsee nopeasti tekemään jotain tuloksellista eikä pelkästään jää haamuna roikkumaan postituslistalle, WWW-keskustelualueelle tai muualle.

Ubuntu Suomen wiki on pääosin vanhentunutta tietoa, mutta toisaalta uudemmalle WordPress-puolelle kaivataan lisää sisältö esim. Ohjeet ja tuki -osioon.

Rahoitusta Ubuntuun liittyvään toimintaan on jossain määrin mahdollista saada, Ubuntu Suomen voitettua vuoden 2008 Linux-tekijän palkinnon Suomen Linux-käyttäjät ry:ltä.

Ubuntu Suomen Launchpad-tiimisivu on osoitteessa https://launchpad.net/~ubuntu-fi

Osallistuminen toimintaan

Osallistuminen tarkoittaa muun muassa liittymistä Ubuntu Suomen eri sähköpostilistoille. Jäsenet voivat vapaasti osallistua keskusteluun ja toimintaa ihan sen mukaan, miten intoa riittää, vaikka vain esimerkiksi yhden blogiartikkelin verran. Kun uusi jäsen mahdollisesti esittäytyy, on tärkeää että hänen taidot tunnistetaan jotta niitä osataan käyttää hyödyksi: tästä syystä jokaisen uuden jäsenen on hyvä kirjoittaa jonkinlainen kuvaus omista kiinnostuksen kohteistaan ja taidoistaan muulle tiimille tiedoksi. Toiminnan tarkoitus on muun muassa levittää tietoisuutta Ubuntusta ja tarjota nykyisille käyttäjille mahdollisuus “antaa hyvää eteenpäin”.

Toiminnan muotoja ovat muun muassa alempana luetellut eri osa-alueet kuten suomentaminen ja markkinointi, sekä paikallistoiminta. Yhteyskanavia ovat postituslistat ja IRC-kanava #ubuntu-fi sekä WWW-keskustelualueiden Ubuntu Suomea koskeva alue, unohtamatta yhteisön kokouksia. Myös sosiaaliset (Facebook/Twitter) mediat ovat käytössä, tosin pääasiassa tukimuotoina/uutispaikkoina eikä itse Ubuntu Suomen toimintaan liittyen.

Kehittäjät ja testaajat

Ubuntun teknisessä kehittämisessä ja testaamisessa on luonnollisesti mukana myös kourallinen suomalaisia. Kehittäjät ovat yleisesti ottaen muiden seassa kansainvälisillä postituslistoilla ja IRC-kanavilla. Joitain asioita voi olla kuitenkin mukavampi puida äidinkielellä, etenkin jos kyse on erityisesti suomalaisia kiusaavista ongelmista.

IRC-kanava: #ubuntu-fi @ Libera.chat

Ubuntun kehittäminen -wikisivu

Ohjeet ja tuki

Ubuntu tutuksi on aloittelevalle käyttäjälle lyömätön tietolähde ja ilmeisesti kansainväliselläkin tasolla ihan merkittävä. Yleisluontoisempia ohjeita löytyy Ubuntu-fi-wikistä sekä linux.fi -wikistä. Työsarkaa kuitenkin riittää: tiedot vanhenevat vähitellen uusien Ubuntu-versioiden myötä, foorumilta tarvitsee siirrellä ohjeita wikiin yleisesti muokattavaksi ja ihan uusiakin ohjeita tarvitaan jatkuvasti lisää auttamaan kasvavaa käyttäjäkuntaa.

Yleinen sähköpostilista, jota voidaan käyttää yhtenä viestintämuotona: ubuntu-fi@lists.ubuntu.com (liity)

Keskustelualueet keskittyvät suoraan auttamiseen. Keskustelualueiden lisäksi voi myös miettiä muiden tukimuotojen kehittämistä.

Ohjeiden ja tuen oma wikisivu

Suomentajaryhmä

Moni haluaa käyttää Ubuntua suomeksi. Kotimaisen käyttöliittymän ja ilmoitusten kieltä ymmärtää helpommin ja kynnys siirtyä käyttäjäksi on pienempi, erityisesti lapsilla ja ikäihmisillä. Launchpadissa on suomentajien oma ryhmittymä Ubuntua varten ja lokalisointi.org koordinoi mm. KDE:n ja Gnomen kääntämistä (täältä käännökset valuvat aikanaan myös Ubuntuun).

Ubuntu Finnish Translators -sivu Launchpadissa

Sähköpostilista: ubuntu-l10n-fin@lists.ubuntu.com (liity)

Viestintä ja markkinointi

Viestintä jakautuu seuraaviin moninaisiin osa-alueisiin:

  • Blogi
  • Markkinointi, ks. myös markkinointimateriaalit
  • Podcast
  • Sosiaaliset sivustot Google+ (yhteisö), Facebook, Twitter ja Identi.ca
  • WWW-sivut

Tehtäviin kuuluvat tietouden lisääminen avoimista standardeista ja Linuxista ja tätä kautta käyttäjäkunnan lisääminen. Yritysten ja julkishallinnon herättäminen palvelemaan avoimen koodin ja avointen standardien käyttäjiä. Toimintana tempauksia, lehdistötiedotteet, yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Aiempia tempauksia ovat mm. Ubuntun toimittaminen jokaiselle kansanedustajalle, lehdistötiedotteet, Assembly-tapahtumiin osallistuminen, julkaisutapahtumat yms.

Tehtäviin kuuluvat myös Ubuntu Suomen WWW-sivuston, erityisesti julkaisujen yhteydessä, blogiin kirjoittelu sekä sosiaaliset mediat. Ks. lisää TODO-sivulta.

Blogi on jonkinlaiset Suomen Ubuntu-käyttäjäyhteisön kasvot ulospäin mutta myös jonkinlainen tiedotuskanava ‘omalle väelle’. Laadukas ja monipuolinen materiaali auttaa lisäämään positiivista kuvaa Linuxista ja murtamaan ennakkoluuloja. Tiimi kehittää blogia sekä kirjoittaa sinne sisältöä, esim. viikoittainen uutiskooste ja satunnaisesti muitakin juttuja. Ohjelmaesittelyjä, haastatteluja, uutisia, käyttäjäkokemuksia. Blogin yleinen hallinta ja kehittäminen. Tervetuloa mukaan!

Yleinen sähköpostilista, jota voidaan käyttää yhtenä viestintämuotona: ubuntu-fi@lists.ubuntu.com (liity)

Viestinnän ja markkinoinnin oma wikisivu.

Aiemman tiimimuotoisen toiminnan perustamiskokouksen loki

Keskustelualueet

Ubuntu Suomen keskustelualueilta löydät tuhansia aiempia keskusteluita ja vinkkejä Ubuntun käyttöön. Voit myös luoda uuden viestiketjun, jos et löydä aiempaa, sopivaa keskustelua.

Ohjeet ja tuki

Ubuntu-yhteisö on laatinut uusia käyttäjiä varten hyvät ohjeet. Apua voi kysäistä myös keskustelupalstoilta tai reaaliaikaisessa IRC-keskustelussa.

Yhteisö

Aktiiviset Ubuntu-käyttäjät ovat osa suurta vapaiden ohjelmien yhteisöä. Yhteisö auttaa uusia käyttäjiä, levittää tietoutta vapaista ohjelmista sekä tekee ohjelmien kehitystyötä. Tutustu Ubuntu Suomen ja siihen liittyvien yhteisöjen toimintaan ja tule mukaan!